Spoločenská zodpovednosť

Pretože v našom tíme nie je nikdy o núdza o zábavu, ARIES, a.s. spoločne so svojimi zamestnancami pri tradičnom firemnom cyklovýlete 2015 podporil lokálne ZOO Dvůr Králové nad Labem a adoptovali sme spoločne surikatu. Pri cyklovýlete 2016 bolo štartovné použité na povinné vybavenie účastníkov charitatívnymi reflexnými páskami Kvapky náděje. Baví nás baviť sa a pritom pomôcť.

Pri povodniach v Hostinnom v júni 2013 zamestnanci našej spoločnosti medzi sebou urobili zbierku čistiacich, hygienických a iných potrebných prostriedkov pre obyvateľov blízkej, povodňami ťažko postihnutej obce Hostinné. Počas 2 dní sme tak dokázali zhromaždiť materiálovú pomoc slušného objemu. Sme na svojich zamestnancov náležite pyšní.

Zamestnanci holdingu ARIES medzi sebou v priebehu októbra 2013 vyzbierali sumu na podporu Českého červeného kríža. Podpora bola využitá na nákup 100 ks charitatívnych maľovaniek s edukačnou tematikou prvej pomoci. Efektivita tohto projektu je znásobená odovzdaním maľovaniek NF Kvapka naděje, ktorý nimi obdaruje choré deti v rámci Mikulášskej nádielky. Vedenie spoločnosti si váži to, že jej zamestnanci nie sú ľahostajní k osudu ťažko chorých detí a že svojim príspevkom podporili hneď dve významné charitatívne inštitúcie. Ďakujeme!