Tím Aries

Fungovanie našej rastúcej spoločnosti, ARIES holdingu, zásadne závisí na našich tímoch. V každom z nich pracujú odborníci pre danú oblasť, ktorí sa vo svojom vzdelaní i skúsenostiach ďalej rozvíjajú a edukujú, aby sme boli s našimi výrobkami stále schopní obstáť na všetkých trhoch.

Ako ste sa už dočítali v sekcii O firme, sme rodinnou spoločnosťou a rodinná atmosféra panuje naprieč celou firmou. Radi by sme Vám aspoň čiastočne naše tímy predstavili. Kontakty na obchodný tím nájdete v sekcii Kontakty. Personálne kontakty v sekcii Kariéra.

Marketingové oddelenie

Ing. Jana Hlaváčková Ing. Jana Stárková
riaditeľka pre marketing a komunikáciu,
brand manager pre značku Avicenum
+420 734 319 773
starkova@aries.eu
Martin NEUWIRTH Martin Neuwirth
grafik značiek:
ROYAL BAY, ARIES MEDISHOP
+420 734 150 722
neuwirth@aries.eu
Barbora ŠULCOVÁ Barbora Šulcová
grafik značiek:
Avicenum, ARIES
+420 605 299 515
barbora.sulcova@aries.eu
Miroslav NEUMAN Miroslav Neuman
on-line manager
+420 733 713 080
neuman@aries.eu
Ing. Lenka FEJFAROVÁ Ing. Lenka Fejfarová
brand manager pre značky ARIES a ARIES MEDISHOP,
tlačová hovorkyňa holdingu
+420 605 299 518
fejfarova@aries.eu
Jan Kalkus Mgr. Jan Kalkus
brand manager pre značku ROYAL BAY
+420 603 304 034
kalkus@aries.eu

Oddelenie obchodu

Ivo PIKL Ivo Pikl
generálny riaditeľ obchodu a exportu
+420 605 299 501
pikl@aries.eu
Ing. Tomáš TRNKA Ing. Tomáš Trnka
riaditeľ obchodu pre ČR
+420 603 321 621
trnka@aries.eu
Janka Dvořáková Mgr. Janka Dvořáková
Sales Team Leader
+421 911 299 201
dvorakova@aries.eu
mgr Agnieszka Twarożek mgr Agnieszka Twarożek
prokurista ARIES POLSKA Sp. z o. o.
+48 746 480 490
twarozek@aries.eu
Ing. Vladimír PROCHÁZKA Ing. Vladimír Procházka
regionálny riaditeľ pre štáty SNS a EAU
a generálny riaditeľ OOO
ARIES RU" RF
+420 739 787 595
prochazka@aries.eu

Výskum a vývoj

David ŠULC David Šulc
riaditeľ vývoja
+420 605 299 511
david.sulc@aries.eu
Bc. Lukáš Šmíd Bc. Lukáš Šmíd
hlavný designer
smid@aries.eu
 
Veronika Cermanová Veronika Cermanová
špecialistka výskumu a vývoja
+420 734 318 887
cermanova@aries.eu

Výroba a logistika

Ing. Petr FEJFAR Ing. Petr Fejfar
riaditeľ výroby a logistiky
+420 734 150 727
fejfar@aries.eu
Jiřina ŠTILCOVÁ Jiřina Štilcová
vedúca expedície
+420 605 711 777
stilcova@aries.eu

Oddelenie financií a controllingu

Michal ŠULC Michal Šulc
finančný riaditeľ
michal.sulc@aries.eu
 
Ing. Lenka ŠULCOVÁ Ing. Lenka Šulcová
riaditeľka controllingu
lenka.sulcova@aries.eu

Oddelenie odbornej zdravotníckej agendy a predajní zdravotníckych potrieb

Mgr. Renata ČÍŽKOVÁ Mgr. Renata Čížková
medical manager (tč. na MD)
+420 734 150 720
cizkova@aries.eu
PharmDr. Dalibor ĎURĎA PharmDr. Dalibor Ďurďa
vedúci predajní ARIES MEDISHOP
+420 734 620 026
durda@aries.eu
MVDr. Lenka LENČUCHOVÁ MVDr. Lenka Lenčuchová, MPH
medical manager (SK)

+421 902 948 245
lencuchova@aries.eu

Oddelenie IT a facility management

Petr BROŽ Petr Brož
riaditeľ IT a správy majetku
+420 605 299 514
broz@aries.eu

Oddelenie kvality

Šárka FRIESSOVÁ Šárka Friessová
manažér pre kvalitu
+420 737 215 291
friessova@aries.eu

Celý náš tím pracuje pod taktovkou a víziami generálneho riaditeľa a majiteľa spoločnosti

Ing. Ladislav ŠULC Ing. Ladislav Šulc
generálny riaditeľ
a majiteľ spoločnosti
sulc@aries.eu