Inovácia

Inovácie sú neoddeliteľnou súčasťou nielen ľudského života a rozvoja človeka, ale sú aj kľúčovým hybným faktorom rozvoja našej spoločnosti. Princípom inovácie je neustále hľadanie lepšej cesty na uspokojenie potrieb zákazníka zvyšovanie kvality servisu a produktov samotných, čo vedie k lepšej realizácii rozvoja technológií a organizačných stratégií. Vďaka inováciám dochádza k zavádzaniu nových produktov, ich zdokonaľovanie a vývoj so zámerom zlepšovania kvality. Inovácia nás baví, pracujeme v rozmanitých projektových tímoch a najväčšou odmenou nám sú samozrejme naši spokojní zákazníci.

Cieľom inovácií je tiež podpora obstarania nových výrobných technológií, vrátane nevyhnutného nehmotného majetku a investícií. Kladieme dôraz na proces premeny tvorivého nápadu na komerčne úspešnú inováciu, ktorého dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou je využívanie kreativity pracovníkov nášho vývojového oddelenia. Dávame priestor a podporujeme rozvoj nových odborných spôsobilostí našich pracovníkov a vzťahov s externými partnermi v rámci účelovej strategickej aliancie, s využitím medzinárodných skúseností a metodík (RAL, HOHENSTEIN). Zavádzame novovyvinuté či inovované produkty a procesy do výroby a na trh. Neustále zvyšujeme efektívnosť výroby v nádväznosti na vlastný ukončený výskum a vývoj. Naše výrobky majú vysoký potenciál uplatnenia na trhu z hľadiska vyššej kvality spracovania konštrukčnej koncepcie, uplatňovania využívania nových technológií a hlavne s ohľadom na rýchle riešenie pripomienok zákazníkov.

Neustále sledujeme novinky vyrábaných produktov a porovnávame naše výrobky so situáciou ponuky v SR, strednej Európe, EÚ a vo svete, aby sme našim zákazníkom prinášali neustále nové a lepšie produkty v podobe ponuky dokonalejších, diverzifikovanejších výrobkov, čím sa snažíme nielen udržať, ale aj upevniť svoje postavenie na trhu.

Neustále sa snažíme o zníženie nepodarkov pri výrobe, ktoré vedie vo svojom dôsledku k poklesu výrobných nákladov, čím prispievame aj k zlepšeniu životného prostredia.

Zlepšenie sa prejavuje v technických špecifikáciách, použitých komponentoch, materiáloch alebo iných funkčných charakteristikách; nové produkty sa od svojich predchodcov značne líšia svojimi charakteristikami alebo zamýšľaným použitím.