Výskum

Aby sme splnili záväzky výroby špičkových výrobkov, neustále ich skúmame a testujeme. Nie je tomu inak ani v spolupráci s Masarykovou univerzitou Brno a jej Fakultou športových štúdií, kde práve prebieha výskum účinkov športové kompresie.